KDO SLUŽBU EXTERNÍHO ENERGETIKA NEJVÍCE OCENÍ?

Externí energetik je správnou volbou pro malé a střední podniky, které ocení profesionální přístup ke svému energetickému hospodářství a nevyplatí se jim zaměstnávat energetika na plný úvazek. Ať už provozujete dílnu, výrobní areál nebo nebytové prostory vždy je možnost nakupovat energie levněji, spotřebovávat méně, neplatit zbytečné poplatky a zamezovat ztrátám. Externí energetik přináší služby dosud dostupné pouze velkým firmám do malé a střední energetiky.

NÁKUP A ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK ENERGIÍ
 • Analýza velikosti rezervovaného příkonu elektřiny
 • Jednání s dotčenými orgány a dodavateli
 • Nastavení distribučních sazeb dle charakteru odběru
 • Optimalizace nastavení dle odběrových diagramů
 • Odborná pomoc při uzavírání smlouvy na dodávku elektřiny mezi zákazníkem a dodavatelem
 • Zajištění požadovaných změn, připojení i odpojení odběrných míst
DOHLED, EVIDENCE A VYHODNOCENÍ SPOTŘEB ENERGIÍ
 • Montáž a zprovoznění monitorovacích a regulačních systémů
 • Vzdálený dohled
 • Energetický management
 • Měření, regulace a odborná měření
ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY VYUŽITÍ ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY
 • Návrhy optimalizace spotřeb energií
 • Návrhy provozních postupů
 • Přípravy neinvestičních opatření
ÚDRŽBA A SPRÁVA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 • Kontrola účinností kotlů
 • Měření pomocí termovizní kamery
 • Kontrola funkčnosti a účinnosti měřících a regulačních zařízené
 • Analýza elektrických rozvodů
 • Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace
 • Revize vyhrazených zařízení
 • Detekce úniků stlačeného vzduchu ultrazvukovou kamerou
 • Údržba zařízení
NÁVRH A PŘÍPRAVA PROJEKTŮ ENERGETICKÝCH ÚSPOR
 • Energetický audit a pasport
 • Energetický management
 • Energetický posudek
 • Energetický štítek budov
 • Implementace ČSN EN ISO 50001
 • Implementace obnovitelných zdrojů
 • Uhlíková stopa
 • Rekuperace odpadního tepla
 • Návrhy, opatření a zajišťování realizace racionalizačních opatření
CENY

Ceny jsou kalkulovány individuálně při zohlednění konkrétních požadavků a potřeb klienta a rozsahu nabízených služeb. Ceny jsou vždy kalkulovány tak, aby náklady na externího energetiky nepřesáhly prokázané úspory. Obecně jsou připraveny 3 balíčky služeb, které jsou individuálně upravovány.

Balíček Malé energetické hospodářství Střední energetické hospodářství Velké energetické hospodářství
Komodita jednorázová platba 1 500 Kč 4 000 Kč Individuálně
měsíční paušál    600 Kč 1 800 Kč
Malý energetik jednorázová platba 2 700 Kč 7 200 Kč
měsíční paušál 1 800 Kč 4 800 Kč
Velký energetik jednorázová platba 5 400 Kč 14 400 Kč
měsíční paušál 3 600 Kč 9 600 Kč
Jednorázové služby jednorázová platba Individuálně
měsíční paušál
Uvedené ceny jsou orientační bez DPH a konkrétní nabídka vždy zohledňuje konkrétní požadavky a potřeby klienta.
Co obsahují jednotlivé balíčky:
*Komodita (Nákup a zajištění dodávek energií)
*Malý energetik (Nákup a zajištění dodávek energií, dohled, evidence a vyhodnocení spotřeb energií bez energetického managementu)
*Velký energetik (Nákup a zajištění dodávek energií, dohled, evidence a vyhodnocení spotřeb energií včetně energetického managementu)
*Jednorázové služby (Údržba a správa energetických zařízení, návrh a příprava projektů energetických úspor)
REFERENCE

Vítkovické železniční opravy a.s.
Vítkovická doprava a.s.
Mostárna Industrial Park a.s.
Likvidace odpadu CZ s.r.o.
Skatlop a.s.
Uced distribuce s.r.o.
nu volari a.s.
SPV Recycling CZ a.s.

KONTAKT

externi-energetik@advance-energo.cz